Ata Bozaci
Sacha Baer
Print on cottonpaper
70 x 100 cm
Preis CHF 5'500.-