Mizzo
Neck Jack
Collage on wood
84 x 106 cm
Preis CHF 2'200.-