Mizzo
Potato
SOLD
Collage
25 x 21 cm
Preis CHF 600.-