Mizzo
Feeling the army
Collage
34 x 46 cm
Preis CHF 900.-