Mizzo
Failed thought
Collage
22 x 25 cm
Preis CHF 600.-