Mizzo
Aberration
Collage
22 x 25 cm
Preis CHF 600.-