Mizzo
Feeding the beast
Collage
27 x 39 cm
Preis CHF 750.-