Mizzo
White crow
Collage on wood
202 x 209 cm
Preis CHF 6'000.-